Disclaimer

Disclaimer van AppartementNijmegen

AppartementNijmegen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementNijmegen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementNijmegen zijn verbonden. AppartementNijmegen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementNijmegen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementNijmegen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementNijmegen worden aangeboden. AppartementNijmegen garandeert niet dat de op AppartementNijmegen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementNijmegen garandeert ook niet dat de op AppartementNijmegen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementNijmegen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementNijmegen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementNijmegen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementNijmegen. U vrijwaart AppartementNijmegen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementNijmegen.